آموزشی و پژوهشی

آموزشی و پژوهشی

2.5 2cm
3آموزشی بنر

دانشکده علوم پزشکی ایران عنوان پروژه

: دانشکده علوم پزشکی ایران عنوان پروژه نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا:27000 مترمربع - نقش مفصلی بخش میانی به عنوان هسته مرکزی بنا - تغییر فرم بخش میانی به منظور تاکید برتفاوت عملکردی آن با عملکردهای مستقر در بال شرقی و غربی نوع اسکلت: فلزی استان: تهران سال ساخت: شروع ساخت سال 1389 نام کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران
2.5 2cm
C15

دانشکده پزشکی، بهداشت و پرستاری بقیه الله الاعظم

عنوان پروژه: دانشکده پزشکی، بهداشت و پرستاری بقیه الله الاعظم نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا:21000 مترمربع 2شاخص مهم از ویژگی پروژه: تامین فضاهای باز و سرپوشیده اجتماعی دانشجویی در طبقات، طراحی مبتنی بر رابطه فضاهای عملکردی نوع اسکلت: فلزی استان: تهران سال ساخت: شروع ساخت سال 1389 نام کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2.5 2cm
camera04

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عنوان پروژه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی نام کارفرما: دانشگاه لرستان نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا:12000 مترمربع 2شاخص مهم از ویژگی پروژه: طراحی حیاطها وفضاهای سرپوشیده اجتماعی دانشجویی ، طراحی تحت تاثیر دره ها و تپوگرافی موجود. نوع اسکلت:بتنی استان:لرستان سال ساخت:1389
2.5 2cm
tarbiatbadani

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه چمران اهواز

عنوان پروژه : دانشکده تربیت بدنی دانشگاه چمران اهواز نام کارفرما: دانشگاه چمران اهواز نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا: 8000 مترمربع جهت گیری ساختمان در هماهنگی با طراحی اقلیمی ایجاد رواق و حیاطهای سایه دار به منظور تعدیل شرایط اقلیمی بنا نوع اسکلت: بتنی استان: خوزستان سال ساخت: شروع ساخت سال 1390
2.5 2cm
04honar

دانشکده هنر شوشتر

عنوان پروژه: دانشکده هنر شوشتر نام کارفرما: دانشگاه شهید چمران اهواز نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا: 7500 مترمربع نوع اسکلت: بتنی استان: خوزستان سال ساخت: 1388
2.5 2cm
02

دانشكده پرستاري، مامايي علوم پزشكي بيرجند

عنوان پروژه : دانشكده پرستاري، مامايي، سازمان مركزي و آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نام کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا: سازمان مرکزی 5500 متر مربع آمفی تأتر 1850 متر مربع دانشکده3350 متر مربع نوع اسکلت: فلزی استان:خراسان جنوبی سال ساخت: 87-96
2.5 2cm
camera01a4

دانشکده مدیریت اقتصاد

عنوان پروژه : دانشکده مدیریت اقتصاد نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا:14000 مترمربع نوع اسکلت:بتنی استان: تهران سال ساخت: 1391 نام کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس
2.5 2cm
IMG_6473lorestan

دانشکده دامپزشکی لرستان

عنوان پروژه : دانشکده دامپزشکی لرستان نام کارفرما: دانشگاه لرستان نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا:11000 مترمربع نوع اسکلت:بتنی استان:لرستان سال ساخت:1383
2.5 2cm
1daneshgah elmo sanat

مجتمع کلاس علوم پایه

عنوان پروژه : مجتمع کلاس علوم پایه نام کارفرما: دانشگاه علم وصنعت نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا: 8000مترمربع نوع اسکلت:بتنی استان:تهران سال ساخت:1386
2.5 2cm
camera01_1

دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

عنوان پروژه: دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز نام کارفرما: دانشگاه شهید چمران اهواز نوع کاربری: دانشکده-آموزشی سطح زیربنا: 6000 متر مربع (3 طبقه) نوع اسکلت:بتنی استان:خوزستان سال ساخت:1389
2.5 2cm
01

دانشکده پزشکی آبادان

عنوان پروژه : دانشکده پزشکی آبادان نام کارفرما: دانشگاه بین الملل خلیج فارس نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا: 10000مترمربع نوع اسکلت: استان:خوزستان سال ساخت:1390
2.5 2cm
01

داشکده داروسازی

عنوان پروژه : داشکده داروسازی نام کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوع کاربری: آموزشی سطح زیربنا: 16000مترمربع نوع اسکلت:فلزی استان:خراسان رضوی سال ساخت:1391

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 3 =