درباره ما

مهندسین مشاور نوی در تاریخ 29 / 7/ 1355 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در بهمن ماه 1365 موفق به اخذ درجه بندی در رشته معماری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است . پس از تعیین ضوابط و مقررات جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این مهندسین مشاور در گروه های تخصصی از رشته شهرسازی و ساختمان با گرایشهایی به شرح زیر خود را تطبیق داده است . ساختمان با گرایشهای مختلف بهداشتی، درمانی, آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی و سیاحتی ، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدمات شهری و مقاوم سازی خودرا تطبیق داد متعاقبا نیز با توجه به اباغ ضوابط جدید توانست در گرایشهای به شرح زیر و در بالاترین رتبه صلاحیت خود را احراز نماید. -1 ساختمانهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، فرهنگی،هنری، مذهبی و سیاحتی -2 ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی مدیران و کارشناسان همکار این مهندسین مشاور، با تخصص های مختلف در رشته های مطالعات و برنامه ریزی سازه، معماری، شهرسازی، سیویل، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و با تجاربی طولانی در طراحی پروژه های مختلف اعم از صنعتی، اداری، مسکونی، آموزشی و درمانی، آمادگی دارند خدمات مشاوره در زمینه های گوناگون را به نحوی مطلوب انجام دهند. مدیران، سهامداران و کلیه کارکنان شرکت در صفحات بعد معرفی شده اند.
در طول سه دهه فعالیت، مهندسین مشاور طیف وسیعی از عملکردها اعم از آموزشی، درمانی، مسکونی، فرهنگی، هنری، مذهبی، اداری، تجاری، صنعتی، گردشگری، نظامی، خدمات شهری و تاسیساتی را بارها تجربه نموده است. پروژه های مطالعاتی که در این شرکت به آنها پرداخته می شود به پشتوانه افراد کارآزموده ای صورت می پذیرد که سالها در زمینه تحقیق و پژوهش اشتغال داشته اند. مطالعات صورت گرفته با توجه به پیشینه جهانی و مرور تجارب موفق در زمینه مورد نظر آغاز و با کار کارشناسی و توجه به مقتضیات بومی کشور ایران، به نوعی با واقعیت درآمیخته و کاربردی تر می شود. یکی دیگر از زمینه های فعالیت مهندسین مشاور ، نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی است از این رو تاش می کند تا با برنامه ریزی و پیگیری مداوم و مدیریت مناسب پروژه های تحت نظارت خود را در کوتاهترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب به پایان برساند. از آنجا که ارائه خدمات فنی و مهندسی با کیفیت مطلوب از اهداف کلان شرکت است، در سالیان گذشته طیف وسیعی از متخصصان با گرایش های فنی گوناگون گرد هم آمده و با مهندسین مشاور نوی همکاری می نماید. از این رو امیدوار است بتواند خدمات محوله را به نحوی مطلوب و به موقع به انجام رسانده و خدمتگزاری شایسته برای میهن خویش باشد.